Напълно реновиран покрив
  • napalno-renoviran-pokriv1.jpeg
  • napalno-renoviran-pokriv2.jpeg
  • napalno-renoviran-pokriv3.jpeg

Старият и компрометиран покрив и не само неприятен със своите течове и лош облик, той е изключително опасен. В резултат на продължителни течове по покрива дървената носеща конструкция на покрива започва да гние и рязко намалява своята носимоспособност. В резултата на което може да се внезапно бързо разрушение на покрива и това да нанесе значителни материални щети.

На този обект стария покрив бе демонтирам изцяло - демонтаж на старите керемиди, демонтаж на протеклата стара хидроизолация, демонтаж на старата дъсчена обшивка и демонтаж на дървена конструкция на покрива.....

И започнахме - изградихме нова дървена носеща конструкция на четирискатния покрив, монтирахме дъсчена обшивка, положихме хидроизолазия, монтирахме дървени летви и покрихме с нови керемиди. Направихме метални обшивки но комина, монтирахме челни дъски, нови улици и водостоци.

И сградата "Грейна" - нов покрив - нова къща.

Информация за проекта
За връзка: Милчо Борисов +359 895 09 71 12
Уеб сайт: http://pokrivni-remonti.eu
От покрива можеш да видиш цялата прелест на звездите, а от прозореца не. Да се чудиш защо хората не живеят на покривите! -КАРЛСОН-