Основен ремонт на много скатен покрив
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv1.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv2.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv3.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv4.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv5.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv6.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv7.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv8.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv9.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv10.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv11.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv12.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv13.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv14.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv15.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv16.jpeg
 • osnoven-remont-na-mnogo-skaten-pokriv17.gif

"Било, улама, малък скат, голям скат, всичко си има на този покрив, да не му е скучно на майстора. Дъсчена обшивка, метална обшивка, покривно фолио, летви, керемиди, че даже и снегозадържащи елементи.  Разваляйте ,момчета, стария покрив - сваляй всичко долу, после качвай новите материали горе, нов покрив правим, тук мери, там режи, че даже и комина преобрази."

Важен е крайния резултат - напълно ремонтирам многоскатен дървен покрив.

Информация за проекта
За връзка: Милчо Борисов +359 895 09 71 12
Уеб сайт: http://pokrivni-remonti.eu
От покрива можеш да видиш цялата прелест на звездите, а от прозореца не. Да се чудиш защо хората не живеят на покривите! -КАРЛСОН-